Rozwiązania dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny.

Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Comarch ERP Optima uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

Sprawdź, które moduły Comarch ERP Optima będą przydatne dla Twojego biura rachunkowego:

Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencjonowanie VAT w celu obliczenia podatku od towarów i usług oraz prawidłowego wyliczenia deklaracji VAT.  Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego, tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia.

Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Wymiana ta może się odbywać w modelach: klient biura rachunkowego – biuro rachunkowe oraz punkty sprzedażowe firmy – centrala firmy. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

 

IWD znajduje zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach biznesowych:

 •     jest narzędziem współpracy pomiędzy firmą, a obsługującym ją Biurem Rachunkowym,
 •     służy do przesyłu danych między placówką handlową a działem księgowym firmy,
 •     pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne.

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima, takie jak:

 •     dokumenty handlowe,
 •     dokumenty magazynowe,
 •     raporty kasowe,
 •     rozliczenia,
 •     lista pracowników,
 •     lista kontrahentów,
 •     lista banków i urzędów,
 •     formy płatności,
 •     definicje dokumentów,
 •     waluty
 •     rodzaje kursów walut,
 •     listy płac,
 •     typy wypłat,
 •     dokumenty związane z ewidencją dodatkową,
 •     inne.

Skrzynka dokumentów w IWD

Użytkownicy mają przygotowane specjalne „skrzynki” zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

Usługa Internetowej Wymiany Danych zapewnia:

 •     bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 •     oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie,
 •     szybką komunikację pomiędzy kontrahentami,
 •     zapewnienie wiarygodności danych poprzez stosowanie podpisu elektronicznego.

Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:

 • podstawowej skierowanej do firm,
 • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro  prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

W Comarch ERP Optima Analizy BI możesz także tworzyć własne raporty lub skorzystać z naszego doświadczenia współpracy z ponad 85 000 firmami i używać z już gotowych raportów wzorcowych.

W Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych

Comarch BI Point Menadżer

Wykorzystując ponad czternastoletnie doświadczenie, firma Comarch zbudowała zupełnie nowe narzędzie klasy Business Intelligence dedykowane biurom rachunkowym korzystającym z systemu Comarch ERP Optima, które umożliwia przedsiębiorcom wkroczenie w nowy model biznesowy i być nie tylko księgowym dla swojego Klienta, ale również jego doradcą oraz analitykiem.. W ramach rozwiązania, platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Optima pobierając dane, które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych tak aby użytkownik mógł z nich korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów. 
Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu. Stosując rozwiązanie BI Point Menadżer, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie je udostępnić za pomocą webowej platformy.

Co czyni BI Point Menadżera narzędziem idealnie dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy?

 • możliwość wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura za pomocą modułu komentarze
 • 100% webowość, co zapewnia stały dostęp do bieżących analiz
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc (natychmiast)
 • intuicyjność, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej
 • responsywny design,  co umożliwia korzystanie również na smartfonach i tabletach
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem

BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą. 

W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów, w ramach których odnajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Handel: Jakie kwoty sprzedaży i zakupu wiążą się z wystawionymi oraz otrzymanymi fakturami? Jakie produkty zostały przyjęte na magazyn? Które z moich produktów sprzedają się najlepiej a które najgorzej? Którzy z moich kontrahentów są najbardziej dochodowi?
 • Logistyka: Jak rotują poszczególne produkty? Które ze stanów magazynowych należy uzupełnić? Które z produktów zalegają na magazynach? 
 • Płatności: Ile jestem winien Biuru Rachunkowemu prowadzącemu moją księgowość? Kto jest moim największym dłużnikiem a kto wierzycielem? Które z moich należności i zobowiązań są przeterminowane i o ile dni?
 • Księgowość: Jakie kwoty podatków pozostały mi do zapłaty? Jaki wynik finansowy osiągnęło moje przedsiębiorstwo? Jaką składkę ZUS powinienem zapłacić? Jakie koszty poniosła moja firma? Jaki zysk lub stratę osiągnęła? Jak wyglądały obroty oraz salda na kontach? Jak przedstawiają się bilans czy rachunek zysków i strat?  Jakie koszty są związane z samochodami firmowymi? Jakie koszty amortyzacji ponosi firma w związku z posiadanym środkami trwałymi?
 • Kadry i Płace: Jakie koszty są związane z moimi pracownikami i jak to się przedstawia w kontekście wydziałów firmy? Którzy z moich pracowników dostaną premię? Jakie są dane personalne mojego pracownika? Ile urlopu pozostało do wykorzystania mojemu pracownikowi? Kiedy wygaśnie umowa mojemu pracownikowi a kiedy termin jego badań?