dla systemu macOS

Możliwość audytowania środowiska Windows oraz Mac

Funkcje kontrolne w systemie operacyjnym macOS pozwalają na pełniejszy przegląd działań w Twojej organizacji. Produkty Safetica dają możliwość objęcia kontrolą wszystkich obszarów Twojej firmy.

Monitorowanie aktywności plików i dokumentów

Audyt urządzeń zewnętrznych

Obiektywna analiza zachowań użytkowników

Identyfikuj incydenty związane z przepływem danych w Twojej firmie

Sprawdź podłączone urządzenia zewnętrzne

Zidentyfikuj ukryte zagrożenia na podstawie analizy użytkowania Internetu i aplikacji

Korzystaj z dzienników aktywności plików

Wykrywaj pliki pozostawionena niezabezpieczonych urządzeniach

Kontroluj, którzy pracownicy szukają pracy i zmniejsz ryzyko wycieku danych

Analizuj zachowanie użytkownika monitorując poufne pliki

Zarządzaj urządzeniami zewnętrznymi w strefach firmowych

Oszczędzaj zasoby poprzez analizę oprogramowania i sprzętu

Co oferuje Safetica dla systemu macOS:

Monitorowanie aktywności plików

Wykorzystanie urządzeń zewnętrznych

Monitorowanie aktywności w sieci

Monitorowanie aktywności aplikacji

Kategoryzację stron internetowych i aplikacji

Raporty i alerty

Centralne zarządzanie z jednej konsoli