INF-TECH Sp. z o.o. w trosce o dobro swoich klientów i w oparciu o długoletnią z nimi współpracę, bazując na najnowszych technologiach oraz mając do dyspozycji doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników zobowiązuje się do realizacji Polityki Systemu Zarządzania Jakością.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych klientów, partnerów oraz pracowników dbając przy tym o spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Powyższe staramy się realizować poprzez:

  • ciągłe, systematyczne dbanie o jakość naszych produktów i usług,
  • dążenie do pełnego spełnienia oczekiwań naszych klientów,
  • rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych produktów i usług,
  • ochrona danych informatycznych i wzmacnianie zaufania naszych klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez system szkoleń ukierunkowanych na zagadnienia związane z jakością oraz bezpieczeństwem informacji,
  • zaangażowanie wszystkich Pracowników w działania na rzecz jakości oraz bezpieczeństwa informacji,
  • systematyczne monitorowanie tendencji rynku dla uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług.